به انتظار روزهای خوب ننشینیم، به انتظار فرج زمینه ساز و عمل کننده به خوبی ها باشیم.

رخدادها

امروز همان روزی است که من از میان بندهای وجودم به سمت آغوش تو برميگردم

همان روزی که مرا به نقطه آغازم وصل میکند

به لحظه ای که عشق متولد شد و من عاشق تو گشته ام

استاد سید عبدالکریم حسینی؛

اگر در عبادات خود تفکر و تمرکز کنیم، خود گم شده را می یابیم.

استفاده از برکات ماه رجب نیاز به بسترسازی دارد

باید از هم اکنون بستر ماه رجب را فراهم کنم و خود را در یک قرنطینه قرار دهم.

چه بستری زیباتر از پیوند با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

صفحه1 از17

برای تو...

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد         ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد
بی توچندیست که درکارزمین حیرانم        مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت         فرش گسترده و در دست گلایل دارد