بیات

بیات

سه شنبه, 30 مرداد 1397 ساعت 07:11

عرفه مهدوی

عرفه آمد ومن باز مصفا نشدم

حاجی معتکف یوسف زهرا نشدم

همه گشتند سفید و دل من هست سیاه

باز هم شکر که پیش همه رسوا نشدم

پنج شنبه, 04 مرداد 1397 ساعت 11:31

نماز مهدوی

وقتی بند بند نمازم به گوشه ی سجاده تو وصل می شود

کامل ترین است

پنج شنبه, 04 مرداد 1397 ساعت 11:25

تولدت مبارک بابای رئوف

دلم هوایی که می شود

به حریمت پا می گذارم

نسیمی از مهربانی

گونه هایم را نوازش می دهد

پنج شنبه, 04 مرداد 1397 ساعت 11:21

شناخت امام

خانواده مهدوی شناختش به امام زمان و معارف مهدوی، از خانواده های دیگر کامل تر است.

پنج شنبه, 04 مرداد 1397 ساعت 11:18

محوریت مولا

خانواده مهدوی

به این درک رسیده است که ولی خدا در متن زندگی حضور دارد

و اعمال خود را با او تنظیم می کند.

برای تو...

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد         ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد
بی توچندیست که درکارزمین حیرانم        مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت         فرش گسترده و در دست گلایل دارد