بیات

بیات

پنج شنبه, 04 مرداد 1397 ساعت 09:58

تفاوت خانواده مهدوی و اسلامی

خانواده ی اسلامی یک خانواده متعادل است

ولی خانواده ایمانی( مهدوی) یک خانواده متعالی است.

پنج شنبه, 04 مرداد 1397 ساعت 09:55

تفاوت خانواده مهدوی و اسلامی

اسلام ممکن است انگیزه های مختلفی داشته باشد، حتی انگیزه های مادی و منافع شخصی، ولی ایمان حتماً از انگیزه های معنوی سرچشمه می گیرد و براساس آن میوه ی حیات بخش تقوا بر شاخسار اعمال ظاهر می گردد.

پنج شنبه, 04 مرداد 1397 ساعت 09:50

تفاوت خانواده مهدوی و اسلامی

بین دو خانواده مسلمان و مومن تفاوت هایی وجود دارد.

ما یک خانواده اسلامی داری

 

   و یک خانواده ایمانی

پنج شنبه, 04 مرداد 1397 ساعت 09:35

تفاوت خانواده مهدوی و اسلامی

تفاوت خانواده مهدوی و خانواده اسلامی

یا ایهاالذین آمنو، آمنوا با الله و رسوله

ای کسانی که ظاهرا به خدا و رسولش ایمان آورده اید ، حقیقتا ایمان بیاورید.

شنبه, 30 تیر 1397 ساعت 19:36

وقف مهدوی یعنی

وقف مهدوی کسی است که از خود عبور کرده و دغدغه ی دیگران دارد     

او آنقدر نور دارد که در تاریکی های دنیا چون فانوسی هدایت گر مردم است

کسی که دیگر بین است و خود بینی ها را رها کرده و برای رساندن دیگران به خیمه ی امام عصر عجل الله تعالی فرجه پل می شود

برای تو...

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد         ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد
بی توچندیست که درکارزمین حیرانم        مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت         فرش گسترده و در دست گلایل دارد