بیات

بیات

پنج شنبه, 04 مرداد 1397 ساعت 11:02

سلامت جسم و روان

خانواده مهدوی علاوه بر سلامت اخلاقی و روحی به سلامت جسمانی نیز اهمیت می دهد.

تغذیه سالم / ورزش

پنج شنبه, 04 مرداد 1397 ساعت 10:59

گذر از بهترین ها

خانواده مهدوی

از بهترین داشته های خود برای یاری امام می گذرد.

پنج شنبه, 04 مرداد 1397 ساعت 10:57

تفاوت خانواده مهدوی و اسلامی

در خانواده مهدوی ، فرهنگ شهادت

جاری است.

این خانواده اماده ی شهادت است، نه فقط مشتاق شهادت

و آمادگی شهادت را در فرزندان و اعضا القا می کند

پنج شنبه, 04 مرداد 1397 ساعت 10:15

نگاه فرا مرزی و فرا دینی

خانواده مهدوی از سطح فعالیت های اسلامی فراتر رفته و نگاه جهانی دارد

پنج شنبه, 04 مرداد 1397 ساعت 10:13

خانواده زمینه ساز

در خانواده مهدوی، نه تنها تمام اعضای خانواده خوب هستند که بسیار مفیدند و برای مومنان و زمینه سازی ظهور برنامه دارند.

برای تو...

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد         ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد
بی توچندیست که درکارزمین حیرانم        مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت         فرش گسترده و در دست گلایل دارد