بیات

بیات

شنبه, 30 تیر 1397 ساعت 18:05

غم های یک مهدوی

اطاعت و عبادتی که موجب نزدیکی به امام زمان عجل الله تعالی فرجه است، اگر از عاشق فوت شود

یا در خدمت به او کوتاهی ورزد

محزون و غمگین می شود

وای از دل شبی که بر آسمان چشمانت پر نزنم

شنبه, 30 تیر 1397 ساعت 18:01

فراغت از غم و شادی دنیا

آثار محبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه ؛

فارغ شدن از غم و شادی دنیا

غم و شادی محب امام زمان فقط با دور شدن و نزدیک شدن به او تنظیم می شود.

شنبه, 30 تیر 1397 ساعت 17:56

یاد امام

امام علی علیه السلام ؛

من احب شیئا لهج بذکره

هرکسی شیفته ی چیزی باشد

آن چیز ورد زبانش می گردد

میزان الحکمه، محمدی ری شهری، ج ۲، ص۹۳۶

شنبه, 30 تیر 1397 ساعت 17:48

ذکر دائم امام زمان

آثار محبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف

ذکر دائم امام زمان

از علامت های محبت به هر شخص یاد دائمی آن است.

سه شنبه, 26 تیر 1397 ساعت 11:43

رضای توست ارزویم

آثار محبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ؛

تلاش در تحصیل رضایت امام زمان

و امنن علینا برضاه و هب لنا

رافته و رحمته و دعائه و خیره

دعای ندبه

برای تو...

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد         ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد
بی توچندیست که درکارزمین حیرانم        مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت         فرش گسترده و در دست گلایل دارد