بیات

بیات

سه شنبه, 26 تیر 1397 ساعت 11:41

آثار محبت به امام زمان

                         اطاعت محض

اطاعت بی چون و چرا

               و گردن نهادن به سخت ترین ها

سه شنبه, 26 تیر 1397 ساعت 11:36

محوریت امام زمان در زندگی ؛

 

یعنی خروج از خواهش های نفسانی

و از دیار خود و منیت ها

           رهسپار دیار امام زمان شدن

سه شنبه, 26 تیر 1397 ساعت 11:33

محوریت امام زمان در زندگی

 

امام صادق علیه السلام ؛

وقتی روشنایی معرفت در دل تجلی کرد، نسیم محبت می وزد، وقتی نسیم محبت بر دل وزید، در ضلال محبوب، محب آرام می گیرد و محبوب را بر ما سوای او اختیار می کند و بر هر چه غیر اوست مقدم می دارد

بحار الانوار، علامه مجلسی، ج ۷۰، ص۲۳، ح۲۲

سه شنبه, 26 تیر 1397 ساعت 11:21

آثار محبت امام

محوریت امام زمان در زندگی

به معنای مقدم داشتن

              امام زمان بر همه

سه شنبه, 26 تیر 1397 ساعت 11:13

دانستن امام یا داشتن

دانستن امام یا داشتن؟؟؟

فرق است میان باورقلبی و پذیرش عقلی

اين که ما بدانيم امام زمان(ع) حي و حاضر هستند، اين دانايي به وجود مقدس حضرت است و اين غير از اين است که قلب شما در شرايطي قرار بگيرد که نور وجود مقدس امامِ حي و حاضر بر آن بتابد، براي اين که نور امام زمان(عج) به قلبمان بتابد، بعد از مرحله دانايي، بايد با تزكيه و دعا و توسل با امام زمان(ع) ارتباط برقرار کنيم

برای تو...

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد         ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد
بی توچندیست که درکارزمین حیرانم        مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت         فرش گسترده و در دست گلایل دارد