برای دانلود مقاله مورد نظر بر روی هر یک کلیک نمایید.

 

1- نشاط مهدوی

2- نظم مهدوی

3- نماز مهدوی

4- ماء معین

5- سجده شکوه نیایش

برای تو...

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد         ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد
بی توچندیست که درکارزمین حیرانم        مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت         فرش گسترده و در دست گلایل دارد