به انتظار روزهای خوب ننشینیم، به انتظار فرج زمینه ساز و عمل کننده به خوبی ها باشیم.
خرداد 14, 1397 نوشته شده توسط 

تو لیله القدر منی

شنیده ام که شبی از شب ها

می شود یک شبه ره صد ساله را رفت

من به دنبال امامم در میان نزول آیه های قرآن آمده ام

او که همتای قرآن است

سهمم از قدر همین بس که او را بیابم..

485

برای تو...

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد         ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد
بی توچندیست که درکارزمین حیرانم        مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت         فرش گسترده و در دست گلایل دارد