به انتظار روزهای خوب ننشینیم، به انتظار فرج زمینه ساز و عمل کننده به خوبی ها باشیم.
تیر 26, 1397 نوشته شده توسط 

عدل چون باران است

عدل چون باران است

اصلا امام باران است

باران مصداق عدل است چون بر همه می بارد

بر خار و گل یکسان می بارد

و این بستگی به ما دارد که خار باشیم

یا گل...

225

برای تو...

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد         ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد
بی توچندیست که درکارزمین حیرانم        مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت         فرش گسترده و در دست گلایل دارد