به انتظار روزهای خوب ننشینیم، به انتظار فرج زمینه ساز و عمل کننده به خوبی ها باشیم.
تیر 30, 1397 نوشته شده توسط 

وقف مهدوی یعنی

وقف مهدوی یعنی جست و جوی امام خود در دل شب

و مهدوی تهجد شبانه را رها نمی کند

250

برای تو...

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد         ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد
بی توچندیست که درکارزمین حیرانم        مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت         فرش گسترده و در دست گلایل دارد