چاپ کردن این صفحه
مرداد 4, 1397 نوشته شده توسط 
رخدادها

تفاوت خانواده مهدوی و اسلامی

خانواده ی اسلامی یک خانواده متعادل است

ولی خانواده ایمانی( مهدوی) یک خانواده متعالی است.

244
بیات