چاپ کردن این صفحه
مرداد 4, 1397 نوشته شده توسط 
رخدادها

نماز مهدوی

وقتی بند بند نمازم به گوشه ی سجاده تو وصل می شود

کامل ترین است

323
بیات