به انتظار روزهای خوب ننشینیم، به انتظار فرج زمینه ساز و عمل کننده به خوبی ها باشیم.
مرداد 30, 1397 نوشته شده توسط 

مهدوی یعنی

#مهدوی_یعنی

کسی که پا بر خواسته های حلال دل می گذارد

ترک حرام ها برای مهدوی هنر نیست، که وظیفه است

و مهدوی فرا وظیفه عمل می کند...

286

برای تو...

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد         ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد
بی توچندیست که درکارزمین حیرانم        مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت         فرش گسترده و در دست گلایل دارد