به انتظار روزهای خوب ننشینیم، به انتظار فرج زمینه ساز و عمل کننده به خوبی ها باشیم.
اسفند 7, 1397 نوشته شده توسط 

حضرت مادر

بسم رب المهدی

زهرا سلام الله علیها ، عقیله و علیمه است

زهرا سلام الله علیها؛ محدثه است

خطبه فدکیه اوج هنرمندی زهراست

او خطبه ای را در اوج هنرمندی خواند در حالیکه در شدت سختی و مصیبت بود...

من در سختی ها چگونه ام؟؟؟؟!!!!

چقدر شبیه مادرم؟؟؟

از خطبه ی فدکیه حضرت زهرا می توان دریافت که با وجود تمام سختی ها باید ریلکس و آرام بود

142

برای تو...

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد         ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد
بی توچندیست که درکارزمین حیرانم        مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت         فرش گسترده و در دست گلایل دارد