به انتظار روزهای خوب ننشینیم، به انتظار فرج زمینه ساز و عمل کننده به خوبی ها باشیم.
اسفند 7, 1397 نوشته شده توسط 

تیکافی برای پرواز

استفاده از برکات ماه رجب نیاز به بسترسازی دارد

باید از هم اکنون بستر ماه رجب را فراهم کنم و خود را در یک قرنطینه قرار دهم.

چه بستری زیباتر از پیوند با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

162

برای تو...

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد         ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد
بی توچندیست که درکارزمین حیرانم        مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت         فرش گسترده و در دست گلایل دارد