به انتظار روزهای خوب ننشینیم، به انتظار فرج زمینه ساز و عمل کننده به خوبی ها باشیم.
اسفند 7, 1397 نوشته شده توسط 

کلام استاد

استاد سید عبدالکریم حسینی؛

اگر در عبادات خود تفکر و تمرکز کنیم، خود گم شده را می یابیم.

188

برای تو...

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد         ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد
بی توچندیست که درکارزمین حیرانم        مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت         فرش گسترده و در دست گلایل دارد