به انتظار روزهای خوب ننشینیم، به انتظار فرج زمینه ساز و عمل کننده به خوبی ها باشیم.
خرداد 14, 1398 نوشته شده توسط 

عید یعنی حلول تو در من

امروز همان روزی است که من از میان بندهای وجودم به سمت آغوش تو برميگردم

همان روزی که مرا به نقطه آغازم وصل میکند

به لحظه ای که عشق متولد شد و من عاشق تو گشته ام

22

برای تو...

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد         ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد
بی توچندیست که درکارزمین حیرانم        مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت         فرش گسترده و در دست گلایل دارد