به انتظار روزهای خوب ننشینیم، به انتظار فرج زمینه ساز و عمل کننده به خوبی ها باشیم.
آذر 12, 1396 نوشته شده توسط 

اینجا پاییز است...

خش خش...خش

موسیقی زیبای پاییز این روزها ایران را پر کرده است ،درختانی که روزی سبز و پربار بودند اکنون در اثر سرمای خشک پاییز تن شان عریان است.و زمین فرش شده از برگ های زرد پاییزی!

خبر رسیده که در قطعه ای دیگر از این دنیا بهار زده است به دل اقیانوس .

باز قصه ی تکراری و دلنشین باران بهار زمزمه می شود در گوش زمین تا طنین دل انگیز آن عدل مشتهر در هیاهوی زوزه سگ های خانگی گم نشود !

بارانی که هر قطره اش یادآور دولت یاراست.دولتی که می شوید زمین را از آلودگی های تمام تاریخ و پاک می کند حتی آثار این سیاهی ها را.

 

خش خش...خش...

موسیقی زیبای پاییز این روزها ایران را پر کرده است ،درختانی که روزی سبز و پربار بودند اکنون در اثر سرمای خشک پاییز تن شان عریان است.و زمین فرش شده از برگ های زرد پاییزی!

 

خبر رسیده که در قطعه ای دیگر از این دنیا بهار زده است به دل اقیانوس .

باز قصه ی تکراری و دلنشین باران بهار زمزمه می شود در گوش زمین تا طنین دل انگیز آن عدل مشتهر در هیاهوی زوزه سگ های خانگی گم نشود !

بارانی که هر قطره اش یادآور دولت یاراست.دولتی که می شوید زمین را از آلودگی های تمام تاریخ و پاک می کند حتی آثار این سیاهی ها را.

باران بهاری می بارد بر دل اقیانوس گناه برزبن و پر می کند موسیقی زیبای رحمت خدا کوچه های این شهر مملو از کفر را .

واما پدر جان،اینجا پاییز است ... سوز باد ملایم پاییزی کم از ترنم باران بهار ندارد.تصویر برگ هایی که دانه دانه می ریزد روی زمین تجسم نمازی است که هر صبح و شام اقامه می شود وپاک می کند روح را از سیاهی گناهان تن !

حکایت پاییز حکایت غریب نمازاست در عصر غیبت؛گرچه گناهان را از روح می زداید ولی افسوس آثار آن همچنان روی زمین پابرجاست و لباس زمین شده این برگ های خشک گناه.

پدرم؛تا بهار نیاید و باران بهاری حی نکند زمین مرده را وضع همین است...

اما خوشحالم که پاییز هست تا بهار یادمان نرود همانگونه که نماز هست تا تو از یادمان نروی !

نمی دانم اکنون در کجای جغرافیای زمین نفس می کشی ؟ اما می دانم در قطره قطره نفس های آفرینش حضور داری که هواست ،من هستم و ما...

کمکم کن پدرم؛مهدی جان! تا باغ ایمانم اسیر زمستان نشود و زیر چکمه های بی رحم سرما شاخه هایم بی حاصل نگردد .

ادرکنی اباصالح المهدی...

490

برای تو...

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد         ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد
بی توچندیست که درکارزمین حیرانم        مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت         فرش گسترده و در دست گلایل دارد