به انتظار روزهای خوب ننشینیم، به انتظار فرج زمینه ساز و عمل کننده به خوبی ها باشیم.
خرداد 10, 1397 نوشته شده توسط 

دلنوشته های مهدوی

سلام ماه ماهان ؛

میدانم شعبان و رجب مقدمه ی ورود

توست

تو که میایی نفس هایمان حق می شود.

عطر قرآن در خانه هایمان می پیچید

و شمیم یار مشامان را پر می کند

 

سلام ماه ماهان ؛

میدانم شعبان و رجب مقدمه ی ورود

توست

تو که میایی نفس هایمان حق می شود.

عطر قرآن در خانه هایمان می پیچید

و شمیم یار مشامان را پر می کند

سحرهایت را دوست دارم

گویی بر بال فرشتگان? قدم می گذارم

و بر وسعت هستی ، رها می شوم.

ممنون خدا

مرا در ضیافت رمضان، هم سفره ی

مولایم ساز ?

394 آخرین ویرایش در پنج شنبه, 10 خرداد 1397 ساعت 08:17

برای تو...

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد         ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد
بی توچندیست که درکارزمین حیرانم        مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت         فرش گسترده و در دست گلایل دارد