به انتظار روزهای خوب ننشینیم، به انتظار فرج زمینه ساز و عمل کننده به خوبی ها باشیم.
بیات

بیات

پنج شنبه, 24 خرداد 1397 ساعت 18:07

مبلغ مهر امام زمانم شوم

امام صادق علیه السلام : ما را در نظر مردم محبوب سازید و در نظرشان ما را منفور نگردانید، هر مودت و دوستی را به سمت ما بکشید و هر زشتی را از ما دور سازید.

بشارا المصطفی، ص۲۲۲

پنج شنبه, 24 خرداد 1397 ساعت 18:06

مبلغ مهر امام زمانم شوم

امام صادق علیه السلام ؛

خدا رحمت کند کسی را که ما را محبوب مردم سازد و ما را در نظر مردم مبغوض و منفور نسازد .

بحارالانوار، ج ۷۵، ص۳۴۸

پنج شنبه, 24 خرداد 1397 ساعت 18:03

مهر امام بیمه ی من

پیوند قلبی میان من و امام زمان بیمه کننده من در برابر لغزش هاست

پنج شنبه, 24 خرداد 1397 ساعت 18:01

من و امام

نوع رابطه اهل بیت با ما مثل رابطه حاکم است با مردم یا رابطه استاد و شاگرد ؟

قران کریم در سوره شوری آیه ۲۳ نوع رابطه ما با اهل بیت را مودت معرفی می کند و اجر رسالت می داند.

پنج شنبه, 24 خرداد 1397 ساعت 17:57

محبت بر تر از ترس

امام صادق علیه السلام ؛

محبت و دوست داشتن برتر از ترس و بیم است.

بحارالانوار، ج ۷۵، ص۲۲۶

برای تو...

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد         ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد
بی توچندیست که درکارزمین حیرانم        مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت         فرش گسترده و در دست گلایل دارد