به انتظار روزهای خوب ننشینیم، به انتظار فرج زمینه ساز و عمل کننده به خوبی ها باشیم.
بیات

بیات

دوشنبه, 08 خرداد 1396 ساعت 15:03

غفلت از امام

بزرگترین مصیبت امروز منتظران حضرت مهدی علیه السلام ، غفلت از آن امام عزیز است.


دوشنبه, 08 خرداد 1396 ساعت 14:49

حضور امام در زندگی

جای بسی تامل است که چرا با وجود این اعتقاد محکم به وجود و حضور امام

دوشنبه, 08 خرداد 1396 ساعت 14:46

سنت الهی

از سنت الهی به دوراست که برهه ای بشر را بی معلم و راهنما به خود واگذارد

حال آنکه اولین بشر خود فرستاده الهی بود .

در حقیقت خداوند قبل از خلقت بشر ابتدا هادی او را خلق نمود

دوشنبه, 08 خرداد 1396 ساعت 14:42

سردرگمی بشر

سال هاست بشر در انتظار پدری مهربان و منجی الهی از جانب پروردگار به سر می برد

صفحه49 از49

برای تو...

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد         ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد
بی توچندیست که درکارزمین حیرانم        مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت         فرش گسترده و در دست گلایل دارد