شنبه, 23 تیر 1397 ساعت 19:36

محبت سنخیت می اورد

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

?پیام اصلی آیه ۵۱ سوره مائده

ممانعت مسلمانان از برقراری پیوند احساسی و عاطفی با یهود و نصاری است‌

زیرا ؛ و من یتولهم منکم فانه منهم

چرا که محبت، سنخیت می آورد و ادمی را در تمام ابعاد وجودی هماهنگ با محبوب می سازد.

خواندن 189 دفعه

برای تو...

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد         ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد
بی توچندیست که درکارزمین حیرانم        مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت         فرش گسترده و در دست گلایل دارد