امام مهدی درمانی

امام مهدی درمانی (144)

شنبه, 23 تیر 1397 ساعت 19:09

سنخیت

نوشته شده توسط

یکی از راه های پیوند قلبی با امام زمان سنخیت است.

این از محالات است که کسی مغایر خود را دوست بدارد.

یکشنبه, 10 تیر 1397 ساعت 12:19

از تو باید جهت بگیرم

نوشته شده توسط

حیف است از امام غیر از امام چیزی بخواهیم.

امام وسیله است برای چه؟؟

برای نان و آب و زن و فرزند ؟؟

اینها که وسیله های دیگر دارند، او وسیله ی رسیدن است، جهت یافتن است، حرکت کردن است.

از او باید جهت گرفت

تو می آیی، ص۸۶

یکشنبه, 10 تیر 1397 ساعت 12:11

عشق ما به امام بازی است

نوشته شده توسط

ما از امام نه خودش و نه خودمان، که خانه و زندگی را می خواهیم و از او به جای مغازه و بیل و کلنگ استفاده می کنیم.

ما بیشتر ها را فدای کم تر ها کرده ایم

و این است که عشق نیست

بازی است

مثل بازی بچه هایی که متکاها را زیر پاهایشان می گذارند تا به عروسک برسند و همین که رسیدند ، فرار می کنند.?

تو می آیی، ص۸۶

یکشنبه, 10 تیر 1397 ساعت 12:11

عشق ما به امام بازی است

نوشته شده توسط

ما از امام نه خودش و نه خودمان، که خانه و زندگی را می خواهیم و از او به جای مغازه و بیل و کلنگ استفاده می کنیم.

ما بیشتر ها را فدای کم تر ها کرده ایم

و این است که عشق نیست

بازی است

مثل بازی بچه هایی که متکاها را زیر پاهایشان می گذارند تا به عروسک برسند و همین که رسیدند ، فرار می کنند.?

تو می آیی، ص۸۶

یکشنبه, 10 تیر 1397 ساعت 12:08

عشق یا نیاز

نوشته شده توسط

آنچه ما با نام عشق امام با آن ماموس شده ایم و به آن دل بسته ایم ، عشق نیست و این نیاز ادامه یافتن و حرکت کردن نیست که نیاز به سرگرم شدن و تنوع داشتن است

آنچه ما در برابر امام داریم هنوز تا این عشق فاصله دارد

صفایی حائری، کتاب تو می آیی، ص۸۶

یکشنبه, 10 تیر 1397 ساعت 12:07

تولد عشق

نوشته شده توسط

ذهن مهدوی احساس نیاز ایجاد می کند و نیاز خود تولد عشق است

یکشنبه, 10 تیر 1397 ساعت 08:22

در اندیشه یار

نوشته شده توسط

پیوسته در اندیشه یار

الا بذکز الله تطمئن القلوب

منظور از ذکر الله که قلب ها بدان ارام می شود، امام عصر عجل الله تعالی فرجه است

یکشنبه, 10 تیر 1397 ساعت 08:16

نسیم های الهی

نوشته شده توسط

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:

«ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات فتعرضوا لها لعله ان یصبکم نفحه منها فلاتشقون بعدها ابدا.»

(جامع الصغیر، سیوطی، ج1 ، ص95)

(همانا در طول زندگی شما نسیم هایی از سوی پروردگارتان می وزد. آگاه باشید که خود را در معرض آنها قرار دهید، باشد که چنین نسیمی سبب شود برای همیشه بدبختی از شما دور ماند).

یکشنبه, 10 تیر 1397 ساعت 08:15

تا باطل نرود حق نمودار نمی شود

نوشته شده توسط

آیت الله قاضی خطاب به شاگردانش؛

اگر دیدید در کسی تمام فضایل آمد

یعنی باطل رفته است

تا باطل نرود ، حق نمودار نمی شود.

جاء الحق و زهق الباطل

یکشنبه, 10 تیر 1397 ساعت 07:44

جاء الحق و ذهق الباطل

نوشته شده توسط

ابتدا از بین بردن رذائل

اگر انسان بخواهد جمال خود را در آینه ببیند ، ابتدا باید اینه را از گرد و غبار پاک کند.

برای تو...

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد         ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد
بی توچندیست که درکارزمین حیرانم        مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت         فرش گسترده و در دست گلایل دارد