امام مهدی درمانی

امام مهدی درمانی (144)

یکشنبه, 10 تیر 1397 ساعت 06:42

گناه من و چشمان مراقب او

نوشته شده توسط

ترک گناه کنیم

رفتار فرزند هرگز از چشمان مراقبِ پدر مخفی نمی ماند.

یکشنبه, 10 تیر 1397 ساعت 06:37

سلام بر مهربانترین ها

نوشته شده توسط

طبق روایات، خدا مهربانی را صد قسمت کرد، 99 قسمتش را به اهل‌بیت (ع) داد و یک قسمتش را به دیگران!

لذا محبتی که مهربان‌ترین مادر نسبت به فرزندش دارد، هیچ‌وقت به محبت امام نسبت به امتش نمی‌ رسد.

(تأويل‌الآيات/81)

جمعه, 01 تیر 1397 ساعت 11:06

راه های پیوند عاطفی با امام زمان

نوشته شده توسط

طهارت نفس

منتظر مصلح، خود صالح است.

جمعه, 01 تیر 1397 ساعت 10:32

خاصیت مهر امام

نوشته شده توسط

مهر امام خاصیت احیاکنندگی دارد...

جان می بخشد

روح می دهد و زندگانی

جمعه, 01 تیر 1397 ساعت 10:07

شاید کسی به راه آمد

نوشته شده توسط

مهر امام را تبلیغ کنیم

و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا

هر کسی یکی را احیا کند، گویا همه مردم را احیا کرده است.

منظور نجات مردم از گمراهی و ظلمت است۰

جمعه, 01 تیر 1397 ساعت 09:24

همه ی هستی تو را می خوانند

نوشته شده توسط

   در دل واژه ها نشاند

راستش واژه ها مســخ میشوند...

وقتی فقط یک حرف از مهربانی ات

تمام هستی را پر می کند !

جمعه, 01 تیر 1397 ساعت 09:20

قلبی که با ذهن همراه می شود

نوشته شده توسط

چشم سر واقعیات عینی را می بیند ولی ما مجهز به ابزاری به اسم ذهن هستیم که می تواند مهدوی شود و قلب را به سمت حقایق مهدویت بگشاید.

جمعه, 01 تیر 1397 ساعت 09:13

تو را در ذره ها زندگی ام میبینم

نوشته شده توسط

ما از دیدن جمال نورانی بی بهره ایم

اما می توان امام را در ذرات هستی دید و یافت و قلب را به او متمایل ساخت?

جمعه, 01 تیر 1397 ساعت 09:10

تقویت ذهن مهدوی

نوشته شده توسط

راه تقویت ذهن مهدوی ؛

دیدن

اندیشیدن

بصیرت افزایی

هستی شناسی مهدوی

جمعه, 01 تیر 1397 ساعت 09:07

مزین به نام او

نوشته شده توسط

دیدن و قرار گرفتن در محیطی که با یاد و نام حضرت، مزین گشته ، انسان را به اندیشه وا می دارد و چشم انسان دل را نیز با خود می برد

برای تو...

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد         ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد
بی توچندیست که درکارزمین حیرانم        مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت         فرش گسترده و در دست گلایل دارد