امام مهدی درمانی

امام مهدی درمانی (153)

جمعه, 01 تیر 1397 ساعت 09:24

همه ی هستی تو را می خوانند

نوشته شده توسط

   در دل واژه ها نشاند

راستش واژه ها مســخ میشوند...

وقتی فقط یک حرف از مهربانی ات

تمام هستی را پر می کند !

جمعه, 01 تیر 1397 ساعت 09:20

قلبی که با ذهن همراه می شود

نوشته شده توسط

چشم سر واقعیات عینی را می بیند ولی ما مجهز به ابزاری به اسم ذهن هستیم که می تواند مهدوی شود و قلب را به سمت حقایق مهدویت بگشاید.

جمعه, 01 تیر 1397 ساعت 09:13

تو را در ذره ها زندگی ام میبینم

نوشته شده توسط

ما از دیدن جمال نورانی بی بهره ایم

اما می توان امام را در ذرات هستی دید و یافت و قلب را به او متمایل ساخت?

جمعه, 01 تیر 1397 ساعت 09:10

تقویت ذهن مهدوی

نوشته شده توسط

راه تقویت ذهن مهدوی ؛

دیدن

اندیشیدن

بصیرت افزایی

هستی شناسی مهدوی

جمعه, 01 تیر 1397 ساعت 09:07

مزین به نام او

نوشته شده توسط

دیدن و قرار گرفتن در محیطی که با یاد و نام حضرت، مزین گشته ، انسان را به اندیشه وا می دارد و چشم انسان دل را نیز با خود می برد

جمعه, 01 تیر 1397 ساعت 09:01

تو را باید با چشم دل تماشا کرد

نوشته شده توسط

روشی دیگر برای افزایش محبت و فعال شدن ذهن مهدوی ، دیدن است.

امام علی علیه السلام؛

القلب مصحف البصر

هر آنچه چشم بیند قلب یادداشت می کند

?نهج البلاغه، حکمت۴۰۹

جمعه, 01 تیر 1397 ساعت 08:58

نامت را روی قلبم می نویسم

نوشته شده توسط

قلب چون صفحه ای است که اندیشه انسان، مطالب مختلف را روی آن می نویسد.

هر چه به آن بیاندیشی قلب به همان سمت گرایش می یابد.

جمعه, 01 تیر 1397 ساعت 08:41

تفکر

نوشته شده توسط

امام علی علیه السلام ؛

?القلب مصحف الفکر

?تفکر و اندیشیدن در قلب انسان اثر می گذارد

?غررالحکم، ح۸۷۹

جمعه, 01 تیر 1397 ساعت 08:15

فوران محبت

نوشته شده توسط

?دیدن و اندیشیدن همان فعال کردن ذهن مهدوی است.

تا قلب مهدوی پدید آید و محبت حضرت در دل فوران کند?

جمعه, 01 تیر 1397 ساعت 08:09

قلب مهدوی

نوشته شده توسط

برای بیدار شدن قلب مهدوی باید ذهن را مهدوی ساخت

یعنی هر لحظه به امام فکر کردن و امام را در همه جا دیدن

برای تو...

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد         ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد
بی توچندیست که درکارزمین حیرانم        مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت         فرش گسترده و در دست گلایل دارد