ارديبهشت 18, 1396

تربیت در عصر ظهور

بشر در چندين قرن اخير، براي آسايش تن، هر چه فرمول اقتصادي و سياسي و هر چه امکانات علمي و تکنيکي در اختيار داشته، به استخدام در آورده است تا شايد بتواند آسايش اين جهاني انسان را بدو باز گرداند. حال آن که او، پس از اين همه تلاش، هيچ گونه آرامشي در خود نمي يابد.

انسان امروز؛جهان را تنگ و تاريک و سرد مي بيند و در آن احساس حقارت و پوچي مي کند و اين حالت به اعتقاد منتقدان درون اين نظام (انسان محوري و انسان مداري)، جز به نابودي انسان نمي انجامد.

 

به نام خدا

صلی الله علیک یا صاحب الزمان

بشر در چندين قرن اخير، براي آسايش تن، هر چه فرمول اقتصادي و سياسي و هر چه امکانات علمي و تکنيکي در اختيار داشته، به استخدام در آورده است تا شايد بتواند آسايش اين جهاني انسان را بدو باز گرداند. حال آن که او، پس از اين همه تلاش، هيچ گونه آرامشي در خود نمي يابد.

انسان امروز؛جهان را تنگ و تاريک و سرد مي بيند و در آن احساس حقارت و پوچي مي کند و اين حالت به اعتقاد منتقدان درون اين نظام (انسان محوري و انسان مداري)، جز به نابودي انسان نمي انجامد.

در معماری مدینه فاضله انسانی ، علم و تکنولوژی تنها فرمول نیل به سعادت و آرامش است در حالیکه هر اندازه علم پیشرفت کند و شرایط رفاه تن فراهم شود بازهم نمی تواند پاسخگوی روح تشنه انسان و نیازهای معنوی و فطرت الهی او باشد لذا جز با نگرش همه جانبه به انسان و در کنار هم چيدن اجزاي حقیقی او نمي توان به تعبير رؤياي هميشگي انسان در تاسيس مدينه فاضله انساني دست يافت.

اما خداوند بعنوان خالق بشر از همه ابعاد انسانی باخبر است و از نیازهای او به خوبی آگاه بوده لذا ضمن معرفی ارکان آرمان شهر الهی، تحقق آن را منوط به برپایی دولت جهانی موعود ،در سایه عمل به دین اسلام و توسط رهبری آسمانی می داند.

در این مدينه فاضله اسلامي، تنها سخن از آسايش تن و وفور ثروت و رفاه مادي نيست؛ بلکه در تصوير مهندسان اين مدينه فاضله، انسان موجودي است داراي ابعاد مختلف که تکامل و رشد او در گرو رشد متوازن تمامي آن ابعاد است.

مدينه فاضله در عين اين که شهر عدالت است، شهر رفاه، امنيت، تربيت، سجايا و فضايل انساني نيز هست. در آن محيط، انسان هاي صالح تربيت مي يابند تا جامعه اي آرماني و صالح بنا نهند.

گفتنی است در این آرمان شهر الهی انسان ها علاوه بر دستيابي به غناي مالي، از غناي قلبی و روحي نيز بهره مند خواهند شد و در کنار اتمام نعمت و وفور ثروت، به اکمال اخلاق و فضيلت هاي انساني نيز راه خواهند يافت.

در واقع، در چنين بستري رفاه و عدالت و امنيت نيز معنا پيدا مي کند و حقيقت خويش را باز مي يابد.دروغ، تزوير و نامردمي، در روابط اجتماعي، جاي خود را به يک رويي و يک رنگي مي بخشد و کينه هاي اخلاقي از قلب ها ريشه کن مي گردد.

تربيت و پرورش روح انسان ها و توجه به اخلاق و فضايل معنوي - که از اساسي ترين برنامه هاي ظهور است - در همين راستا معنا مي يابد.

مدينه فاضله و بهشت زميني موعود، تحقق نمي يابد؛ مگر آن که بارقه اي از آسمان در آن حلول کند و یگانه رهبر آسمانی که نگین همه انبیا و اوصیا است ظهور نموده و حکومت عدل الهی را بر روی زمین مستقر نماید.

در حکومت موعود جهانی حضرت بقیه الله الاعظم روحی له الفدا اخلاق در اوج قرار دارد بطوریکه گرگ و میش در کنار یکدیگر زندگی کرده و از یک آبشخور آب می نوشند بدون هیچگونه جنگ و نزاع!

از این روایت می توان به این نتیجه رسید که خوی درندگی در آن دوران از بین رفته و جای خویش را به محبت و اخلاقیات می دهد.

318 آخرین ویرایش در پنج شنبه, 18 خرداد 1396 ساعت 21:27

برای تو...

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد         ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد
بی توچندیست که درکارزمین حیرانم        مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت         فرش گسترده و در دست گلایل دارد