مرداد 4, 1397 نوشته شده توسط 

تفاوت خانواده مهدوی و اسلامی

بین دو خانواده مسلمان و مومن تفاوت هایی وجود دارد.

ما یک خانواده اسلامی داری

 

   و یک خانواده ایمانی

210

برای تو...

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد         ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد
بی توچندیست که درکارزمین حیرانم        مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت         فرش گسترده و در دست گلایل دارد