مرداد 4, 1397 نوشته شده توسط 

خانواده مهدوی

خانواده مهدوی همان خانواده ایمانی و متعالی است که به دنبال آرمان های بلند است.

62

برای تو...

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد         ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد
بی توچندیست که درکارزمین حیرانم        مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت         فرش گسترده و در دست گلایل دارد