مرداد 4, 1397 نوشته شده توسط 

نگاه فرا مرزی و فرا دینی

خانواده مهدوی از سطح فعالیت های اسلامی فراتر رفته و نگاه جهانی دارد

230

برای تو...

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد         ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد
بی توچندیست که درکارزمین حیرانم        مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت         فرش گسترده و در دست گلایل دارد