مرداد 4, 1397 نوشته شده توسط 

تفاوت خانواده مهدوی و اسلامی

در خانواده مهدوی ، فرهنگ شهادت

جاری است.

این خانواده اماده ی شهادت است، نه فقط مشتاق شهادت

و آمادگی شهادت را در فرزندان و اعضا القا می کند

247

برای تو...

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد         ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد
بی توچندیست که درکارزمین حیرانم        مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت         فرش گسترده و در دست گلایل دارد