مرداد 4, 1397 نوشته شده توسط 

گذر از بهترین ها

خانواده مهدوی

از بهترین داشته های خود برای یاری امام می گذرد.

230

برای تو...

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد         ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد
بی توچندیست که درکارزمین حیرانم        مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت         فرش گسترده و در دست گلایل دارد