مرداد 4, 1397 نوشته شده توسط 

سلامت جسم و روان

خانواده مهدوی علاوه بر سلامت اخلاقی و روحی به سلامت جسمانی نیز اهمیت می دهد.

تغذیه سالم / ورزش

215

برای تو...

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد         ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد
بی توچندیست که درکارزمین حیرانم        مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت         فرش گسترده و در دست گلایل دارد