مرداد 4, 1397 نوشته شده توسط 

نشاط

خانواده مهدوی

                                خانواده ای با نشاط مهدوی و لبریز از محبت و شادابی

232

برای تو...

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد         ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد
بی توچندیست که درکارزمین حیرانم        مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت         فرش گسترده و در دست گلایل دارد