مرداد 4, 1397 نوشته شده توسط 

همدلی

خانواده مهدوی

از منیت ها فاصله دارد و اوج همکاری و هم دلی در بین اعضای خانواده حاکم است.

239 آخرین ویرایش در پنج شنبه, 04 مرداد 1397 ساعت 11:14

برای تو...

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد         ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد
بی توچندیست که درکارزمین حیرانم        مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت         فرش گسترده و در دست گلایل دارد