به انتظار روزهای خوب ننشینیم، به انتظار فرج زمینه ساز و عمل کننده به خوبی ها باشیم.

رخدادها

بسم رب المهدی

زهرا سلام الله علیها ، عقیله و علیمه است

زهرا سلام الله علیها؛ محدثه است

خطبه فدکیه اوج هنرمندی زهراست

او خطبه ای را در اوج هنرمندی خواند در حالیکه در شدت سختی و مصیبت بود...

من در سختی ها چگونه ام؟؟؟؟!!!!

چقدر شبیه مادرم؟؟؟

از خطبه ی فدکیه حضرت زهرا می توان دریافت که با وجود تمام سختی ها باید ریلکس و آرام بود

 

چکیدهٔ پیام صدیقهٔ شهیده (علیها السلام) به جمیع عالَمیان، این است که:

تنها راه سعادت، پیروی مطلق از حجّت خداست و تمام بدبختی های عالَم، از جهنّم دَرّه ای به نام سقیفه نشأت میگیرد

امام را میتوان چون مغناطیسی دانست که شاخص قبله نمای قلوب انسان ها و قطب نمای تمام هستی به سوی آن وجود مبارک جهت می گیرد، تا گمشدگان صحرای جهالت را به خورشید وجودش رهنمون سازد.

آری حضــــــرت تنها نیروی جاذبه ی قلب های منتظران است

برای تو...

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد         ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد
بی توچندیست که درکارزمین حیرانم        مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت         فرش گسترده و در دست گلایل دارد