به انتظار روزهای خوب ننشینیم، به انتظار فرج زمینه ساز و عمل کننده به خوبی ها باشیم.

رخدادها

مهر امام

گاهی ممکن است برای همه ی ما پیش

آید که احساس تنهایی می کنیم و یا

احساس می کنیم هیچ توجهی به سمت

ما نیست و جای خالی محبتی در قلبمان

دیده می شود.

رمضان

       جلوه ای کوچک

               از دولت کریمه است

به نام خدا

سلام بابا

هر شب، سر انگشتانم را با تمام ستاره ها می شمارم تا شاید خوابم ببرد!

شاید تو را پشت خواب هایم ببینم!

هر وقت می خواهم از تو بنویسم، دست هایم در مه ای غلیظ از بغض محو می شود.

شاید تو را لابه لای رویاهایم یافتم.

هرگاه از تو می نویسم احساسی در من رو به تکرار است.

ترانه ای با من تور را زمزمه می کند

اشک هایم را پاک می کنم و به ثانیه هایی می اندیشم که از لطف نگاه تو اینچنین تپنده و پرطراوت است.

دلم برایت تنگ است بابا

برکه ی کوچک قلبم، دریا می طلبد

گاه گم می شوم

خاک در من می تند

گاه چنان دلتگت می شوم که از خاک ریز عشقت ، سر بر آسمان برمیدارم و تورا فریاد می زنم.

دنیا را نمی خواهم بابا

از خوشی هایش دست کشیده ام

دلم خدا می خواهد

دلتنگ روزهای صاف کودکی ام

آن روزها که فقط من بودم و دنیایی سرشار از خدا

از آسمان جرعه های روشنایی می نوشیدم ...

شرمنده ام که گاه لابه لای منیت هایم گم می شوم ...

میدانی بابا

هوای زمانه سنگین است

شب ، قلم بر میدارم تا به وسعت واژه ها تو را نفس کشم...
دوستت دارم
زودتر برگرد

برای تو...

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد         ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد
بی توچندیست که درکارزمین حیرانم        مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت         فرش گسترده و در دست گلایل دارد